Tổng Quan

  • NTTJSC đã xây dựng và phát triển được một kênh phân phối rộng khắp ba miền, thị trường luôn được mở rộng, nguồn hàng ngày càng đa dạng phong phú, đối tác nước ngoài được thiết lập chặt chẽ.
  • Các khách hàng truyền thống đã được thiết lập với độ tin cậy cao: Hệ thống các chi nhánh Ngân hàng NN&PT NT trên khắp các tỉnh thành, Các Bưu điện tỉnh và thành phố khu vực phía Bắc và miền Trung. Đặc biệt đã và đang nhận được sự tín nhiệm của quý công ty về việc cung cấp các sản phẩm CNTT- Viễn thông.