Định hướng và Doanh nghiệp

Định hướng và Doanh nghiệp

NTT GROUP đã có bề dày 15 năm trong lĩnh vực CNTT, điện tử, viễn thông, chúng tôi đã tạo dựng được lợi thế là niềm tin, uy tín của các đối tác trong và ngoài nước.. NTT GROUP đang và sẽ tiếp tục củng cố, phát huy lợi thế đó để trở thành một nhà cung cấp chuyên nghiệp, uy tín để từ đó cùng với khách hàng hợp tác để cùng phát triển.

Chính sách chăm sóc các khách hàng thân thuộc, khách hàng chiến lược phải được tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa để từ đó khắng định được vị trí của mình trên thương trường. NTT GROUP đang từng bước đẩy mạnh các hoạt động của mình không chỉ trong nước mà cả các thị trường tiềm năng là các nước trong khu vực.

Về nhân sự:

NTT GROUP hoạt động trong lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm và khả năng nắm bắt công việc, xu hướng của thị trường tốt.

NTT GROUP luôn tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên đang làm việc được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy cho phù hợp với hoạt động kinh doanh là điều luôn được chú trọng trong công tác bố trí và điều động cán bộ công nhân viên của NTT GROUP.

Phát triển nguồn nhân lực:

NTT GROUP luôn chú trọng vào nguồn nhân lực và coi đó là tài sản qúy giá nhất mang lại thành công cho chúng tôi. Việc xây dựng chính sách tốt để phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Trong những năm tới, NTT GROUP sẽ thực hiện việc tuyển dụng nhân viên có tŕnh độ và kinh nghiệm giỏi và tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, cung cấp các điều kiện làm việc tốt và chế độ khen thưởng kịp thời đối với các nhân viên, tập thể pḥòng ban có thành tích xuất sắc, có sáng kiến tạo lợi nhuận cho Tập đoàn nhằm khuyến khích người lao động phát huy tối đa năng lực của ḿình Định hướng văn hóa Với quan điểm, coi trọng con người – đặt con người lên vị trí hàng đầu.

NTT GROUP luôn luôn mong muốn đem lại cho nhân viên của những điều kiện phát triển tốt nhất. Và thông qua đó, sẽ xây dựng và phát triển văn hoá mang nét đặc trưng của NTT GROUP.

Nét văn hoá đặc trưng mà chúng tôi đề cập đến bao gồm:

– Mối quan hệ giữa con người với con người trong tập đoàn.

– Văn hoá ứng xử khi tiếp xúc và làm việc với khách hàng, đối tác.

– Phát triển những giá trị tốt đẹp về đạo đức, nhân cách, lối sống… của các thành viên trong gia đình NTT GROUP

– Xây dựng và phát triển tác phong làm việc công nghiệp cho nhân viên, tạo thành một nét văn hoá trong tác nghiệp.

Phương châm của NTT GROUP:

Uy tín – Tiên Phong

Sáng tạo – Chuyên nghiệp

Đoàn kết – Khiêm nhường