Năng lượng sạch (Năng lượng gió, năng lượng mặt trời)

Năng lượng sạch (Năng lượng gió, năng lượng mặt trời)

Nhận thấy nắng và gió là nguồn tài nguyên vô tận, NTTJSC GROUP là một trong số ít công ty đầu tiện tại Việt Nam đầu tư, nghiên cứu khai thác nguồn tài nguyên này. Đặc biệt NTTJSC GROUP là đơn vị đầu tiên nghiên cứu thành công công nghệ điều khiển tự động, lai ghép giữa các nguồn năng lượng khác nhau (Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, máy phát điện).

NTTJSC GROUP đã và đang tích cực mở rộng ứng dụng nguồn năng lượng này cho vùng sâu, vùng xa và hải đảo góp phần xóa bỏ ngăn cách vùng miền về thông tin, năng lượng. Các lĩnh vực đang được NTTJSC GROUP ứng dụng bao gồm: Cung cấp nguồn điện cho hệ thống chiếu sáng công cộng, giao thông, quảng cáo, cho tàu thuyền xa bờ bằng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.