Giải pháp chống tấn công có chủ đích (APT,SOC)

Giải pháp chống tấn công có chủ đích (APT,SOC)

Giải pháp giúp phát hiện, xử lý cũng như điều tra các cuộc tấn công an ninh (bao gồm các cuộc tấn công APT, zero-day) trên cả môi trường mạng (Network) và máy chủ/máy trạm (Endpoint). Ngoài ra, giải pháp còn giúp phát hiện việc thất thoát dữ liệu quan trọng trên phạm vi Network

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *