Giải pháp giám sát hành vi mạng bất thường (ADS)

Giải pháp giám sát hành vi mạng bất thường (ADS)

Giải pháp hoạt động theo cơ chế passive (không gây ảnh hưởng đến hạ tầng sẵn có), nhằm phát hiện các vấn đề mạng bất thường như: Spam email, DNS/DHCP bất thường, Tấn công dò quét mật khẩu (Dictionary/Bruto-force), BitTorrent, C&C Blacklist…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *